Privacyverklaring Takkenkamp Groep

Uw privacy is net zo belangrijk voor ons als voor u en daarom gaan we zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Daarmee handelen wij in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving in het kader van de bescherming van uw privacy. We vertellen u graag welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en wat we met uw gegevens doen. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van onze privacyverklaring, neemt u dan gerust contact met ons op.

Wie wij zijn

Takkenkamp Groep is een leidend specialist in isolatie, restauratie en gevelonderhoud. Ons doel is het leefcomfort van gebruikers en bewoners te verbeteren door woningen en gebouwen te verduurzamen. De basis hiervoor is een eerlijke en persoonlijke relatie met medewerkers, klanten en partners. We onderscheiden ons daarbij door de unieke combinatie van passie voor het vak en innovatie in het proces.

Wat zijn persoonsgegevens

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is of dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Waarom wij persoonsgegevens verzamelen

Wanneer u een aanvraag doet voor een van onze diensten, vragen we u om contactgegevens te verstrekken. Soms vragen wij u naar andere (persoonlijke) gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vraag of verzoek te verwerken. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we uw toestemming hier van tevoren voor hebben verkregen.

Welke gegevens wij verzamelen

Om onze producten en diensten zo optimaal mogelijk aan te bieden en te leveren verzamelen wij persoonsgegevens. Dit kunnen verschillende gegevens zijn, afhankelijk van het type contact dat wij hebben, maar denk hierbij aan naam, adres, contactgegevens, geslacht, IP-adres. Om u goed van dienst te kunnen zijn, houden wij bij welke diensten u bij ons afneemt en waar u in geïnteresseerd bent. Hierdoor kan het zijn dat wij u via onze nieuwsbrief of op een andere wijze benaderen met acties of informatie over onze producten en diensten. Ook contactmomenten of klachten die zijn neergelegd worden vastgelegd in onze systemen zodat wij u beter van dienst kunnen zijn bij een volgend contact.

Reviews

Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Alle beoordelingen worden gecontroleerd op echtheid. Zo weet u zeker dat de reviews die u leest afkomstig zijn van echte klanten. Na het uitvoeren van onze werkzaamheden nodigen we al onze klanten uit om een beoordeling achter te laten. Als het niet zeker is dat een review afkomstig is van een klant dan vraagt Kiyoh om een aankoopbewijs. Zo voorkomen we nepreviews. Als een review wordt geplaatst nadat producten of diensten gratis zijn geleverd of er sprake was van een betaalde samenwerking, dan wordt dit duidelijk vermeld. Meer informatie hierover vindt u op de reviewpagina van Kiyoh.

Inzicht van gegevens

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij uw contactpersoon of via het e-mailadres zoals deze hieronder staat aangegeven. Wij kunnen niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen omdat de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen bestaan die zich tegen verwijdering verzetten.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en het uitvoeren van de diensten. Hoe lang de gegevens worden bewaard is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan per (categorie van) gegeven(s) verschillen.

Delen van gegevens aan derden

Waar nodig wordt de informatie intern gedeeld. Onze werknemers respecteren de vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Wel delen wij gegevens zoals uw naam en e-mailadres mogelijk met Hubspot om marketingmails te kunnen versturen. Ook zij zijn genoodzaakt om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Indien het noodzakelijk is om aan uw vraag te voldoen, delen we gegevens ook met leveranciers of onderaannemers. Ook daarmee zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten.

Beveiliging

Onze systemen zijn goed beveiligd en we hebben maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en ICT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen.

Vragen privacyverklaring/inzicht gegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u inzicht van gegevens kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Dit kan ook als u gegevens wilt aanpassen of uw gegevens wilt laten verwijderen.

Contact

Takkenkamp Groep
Wilmersdorf 2
7327 AC Apeldoorn
088 – 027 37 00
info@takkenkampgroep.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites van Takkenkamp Groep.